Vår kandidat nummer 39 på lista 2.

Hej Jan kan du beskriva varför du kandiderar för partiet Samerna och vad är ditt politiska mål?

Hej. Jag heter Jan Märak och är kandidat till Sametinget för Sametingspartiet Samerna. Mitt val av partiet Samerna är för att de har största bredden och en väl genomtänkt politik för oss samer. Min uppväxt skedde i Arjeplogs fjällvärld och jag är väl bekant med platser som Västerfjäll, uppväxt i Stenudden och min morfar var från Skaiti i Jokkmokk. Då jag följde min far ut på fisket vintertid fick jag lära mig att fiska i övre Piteälvens sjöar ovanför västerfjäll. På ett sådant sätt att fisket alltid kvarstod. Vi hade aldrig några problem med vare sig Samebyn eller Länsstyrelsen i gamla tider. Men tiderna förändrades och en vacker dag meddelade Länsstyrelsen att vi inte längre fick fiska där vi fiskat tidigare. Vår samiska rätt kränktes och som människor led vi av detta. Tillgången till naturen är ju alla samers rätt för att kunna utöva småskaliga aktiviteter som fiske, slöjd och uttag av bland annat skohö, örter och bär. Min far uttalade alltid att jag skulle se till att jag hade rätt att fiska för att tiderna kunde bli sämre och det var nödvändigt att ha säker tillgång till mat. Idag kan vi se Europa-medborgare komma och jaga ripor, och den jakten pågår medans de ännu är kycklingar. Inte längre ser man stora skockar med tusentals ripor flyga ner från fjället och ner till skogen, som man kunde göra förr. Väl i Sametinget kommer jag att se till att samarbetet mellan de olika partierna flyter bättre, och strida för att den samiska rätten får gå före den rätt som EU-medborgarna har. En återgång till gamla tiders förvaltning av naturen på traditionella samiska områden, där den enskilde samen själv både får och kan utöva sin samiska kultur på våra traditionella områden. Det är vad jag strävar efter. Din röst på mig den 21 maj innebär främjandet av den samiska kulturen inklusive Pite-samiskan och ett bevarande av de samiska naturresurserna.
Arjepluovve, JAN MÄRAK

Lämna ett svar