Vår kandidat Michael Grahn plats 15 lista 1

Efter att i många år försökt att få utbildning i samiska för mina barn i skolan och sett och hört djupa orättvisor började jag engagera mig samepolitiskt.

Min intention är att alla samer ska ha rätt till att stärka och utveckla sina egna språk, sin kultur och vara en del av samhället på egna premisser. Särskild stor vikt lägger jag på att försöka förändra skolundervisningen och skolsystemet för samiska barn, så att barnen får fler undervisningstimmar på samiska, baserat på samiska värderingar, språk och kultur.

Jag är med i partiet Samerna eftersom de arbetar efter demokratiska grundprinciper, där alla är med på tåget och ingen ska exkluderas. Där frihet, likvärdighet och solidaritet för alla genomsyrar verksamheten.
Partiet Samerna vill stärka gemenskapen mellan samer, både lokalt och nationellt.
Partiet Samerna vill också verka för ömsesidig förståelse mellan samer och andra i samhället.

Michael Grahn, Umeå

Lämna ett svar