Det har varit Partikongress i Östersund den 25/8 där kongressen fattat en rad beslut.

Partiet samernas kongress beslutade att partiet skall bestå av två partiföreträdare som ska representera partiet. De valda är Elisabeth Kråik från Vemdalen och Toamma Dorra från Tännäs.

Övriga ledamöter invalda till styrelsen är:
Marianna Marainen, Karesuando
Michael Grahn, Umeå
Anita Olofsson, Östersund
Hampus Anselius, Funäsdalen

Kongressen har även beslutat att inrätta ett särskilt utskott för kultur, näring, rennäring & språkfrågor. Utskottet ska parallellt i arbetet med partiets övriga politiska frågor inneha en stödjande funktion för styrelsens arbete.

Viktiga frågor som partiet arbetar med, både i partiet -och genom partiets styrelseledamot i Sametingets som tillsammans med övriga styrelsepartier i vår valtekniska samverkan är:
Krav om ratificering av FN:s ILO-konvention 169, ett inrättande av en sanningskommission, att en formell konsultationsordning för Sametinget, samebyar och organisationer kan komma på plats och att Nordisk Samekonvention slutligen efter förslag om förändringar kan antas
gemensamt av de tre Sametingen och de tre staterna.

Vi har även ett aktivt arbete genom en Kvinnosektion och en Ungdomssektion.
I och med att tillsätta dessa sektioner inom partiet så har vi lagt grunden för att föra en offensiv samepolitik i enlighet med vårt Partiprogram.
Vi har även glädjen att meddela att Jon Henrik Fjällgren har valt att ansluta sig till Partiet.

Vi vill tacka för visat Förtroende från våra medlemmar och önskar alla en fortsatt fin höst!

Elisabeth Kråik, Partiledare
Toamma Dorra, Partiledare