Alla inlägg av Admin

Vår kandidat nummer 39 på lista 2.

Hej Jan kan du beskriva varför du kandiderar för partiet Samerna och vad är ditt politiska mål?

Hej. Jag heter Jan Märak och är kandidat till Sametinget för Sametingspartiet Samerna. Mitt val av partiet Samerna är för att de har största bredden och en väl genomtänkt politik för oss samer. Min uppväxt skedde i Arjeplogs fjällvärld och jag är väl bekant med platser som Västerfjäll, uppväxt i Stenudden och min morfar var från Skaiti i Jokkmokk. Då jag följde min far ut på fisket vintertid fick jag lära mig att fiska i övre Piteälvens sjöar ovanför västerfjäll. På ett sådant sätt att fisket alltid kvarstod. Vi hade aldrig några problem med vare sig Samebyn eller Länsstyrelsen i gamla tider. Men tiderna förändrades och en vacker dag meddelade Länsstyrelsen att vi inte längre fick fiska där vi fiskat tidigare. Vår samiska rätt kränktes och som människor led vi av detta. Tillgången till naturen är ju alla samers rätt för att kunna utöva småskaliga aktiviteter som fiske, slöjd och uttag av bland annat skohö, örter och bär. Min far uttalade alltid att jag skulle se till att jag hade rätt att fiska för att tiderna kunde bli sämre och det var nödvändigt att ha säker tillgång till mat. Idag kan vi se Europa-medborgare komma och jaga ripor, och den jakten pågår medans de ännu är kycklingar. Inte längre ser man stora skockar med tusentals ripor flyga ner från fjället och ner till skogen, som man kunde göra förr. Väl i Sametinget kommer jag att se till att samarbetet mellan de olika partierna flyter bättre, och strida för att den samiska rätten får gå före den rätt som EU-medborgarna har. En återgång till gamla tiders förvaltning av naturen på traditionella samiska områden, där den enskilde samen själv både får och kan utöva sin samiska kultur på våra traditionella områden. Det är vad jag strävar efter. Din röst på mig den 21 maj innebär främjandet av den samiska kulturen inklusive Pite-samiskan och ett bevarande av de samiska naturresurserna.
Arjepluovve, JAN MÄRAK

Träffa partiets företrädare

Här kan ni se och träffa Samernas företrädare.

19/4 Partiledardebatt i Tärnaby.
Plats:Folkets Hus, Tärnaby, kl.18.00.

22/4 Inspelning av TV-debatt samt av minidueller för radion.TV- och radiohuset Umeå.

14/5 Radioväkteri 20.00-22.00. Radiohuset Umeå.

16 el 17/5 Kiruna sameförening valdebatt i Kiruna.

19/5 Ungdomsdebatt i samband med Sáminuorras årsmöte. 15.00-16.00 Lövånger

30/5 Valresultatet
15.00-16.00 Direkt från röstsammanräkningen.
20.00-21.00 Valvaka Kulturens hus, Luleå.

Nordiska samekonventionen

Partiet samerna kommer inte godkänna den nordiska samekonventionen i dess nuvarande form. Vi vill omförhandla med de nordiska sametingen för att komma fram med en gemensam konvention.

Behovet av en gemensam konvention finns eftersom vi är ett folk spridda över flera länder.
Det som är bra med den nuvarande konventionen är att den behandlar oss just som ett folk och att vi har vissa rättigheter.

Det som är mindre bra med konventionen är delen om självbestämmandet, den behöver förstärkas.
Andra delar som inte håller måttet är rättighetsdelen.
Vi ska se konventionen i ljuset av vad en ratificering av ILO 169 skulle kunna innebära för urfolket samerna.

Partiledaren har ordet

Samisk angelägenhet Samisk förvaltning
Hej mitt namn är Simon Wetterlund, jag är den nya partiledaren för Samerna. Politik handlar inte bara om slagord, här är en text som beskriver resonemanget bakom några av de aktuella frågor som finns i samisk politik. Dessutom har jag fått önskemål om att bli tydligare i debatten vem jag är och vilka visioner som vi i Partiet Samerna har.

Min största vision är att fler samer ska komma ut i politiken och på så sätt påverka vår egen vardag. Valspråket som jag lever efter är att om det är en samisk angelägenhet ska det vara samisk förvaltning.

Som partiledare tycker jag att det viktigaste med ledarskap är att lyfta människorna runt omkring mig. Jag skrev mitt examensarbete på min kandidatexamen om det pedagogiska landskapet runt samepolitisk lärande. I den kom jag fram till att lärandet inom den samiska politiken sker på individuell nivå. Politiska partierna i sametinget har inga stödfunktioner för att bedriva politik, utan politiken skapas på en individuell nivå. Att individer dikterar politiken vill jag komma ifrån. Vi behöver ha tillit till varandra trots våra olika åsikter för att utveckla det samiska politiska systemet.

Den samiska demokratin är ur ett demokratiskt perspektiv ännu i sin linda. När systemet skapar något behöver vi ha tålamod. Ett exempel är när svenska myndigheter i form av ekonomistyrningsverket/ESV anmärker på att Sametinget betalar ut mellanskillnad i arvodet till Samefonden och sameskolstyrelsens ledamöter. Skälet för att detta skett är för att arvodena ska likställas med Sametingets egna beslutade arvoden.  Styrelsen handlar i panik och beslutar att omgående upphöra med utbetalning av mellan skillnaden trots en långvarig praxis från Sametinget att göra så.  Det visar enligt min mening varken på tålamod eller respekt för de beslut Sametinget tidigare tagit. Och i slutändan underkänner man sin egen demokratiska rätt att fatta beslut om sina egna arvoden. Det hade varit lätt att förklara för ESV att både samefonden och sameskolstyrelsens ledamöter är en del av Sametingets egen förvaltning genom att Sametinget utser eller föreslår för regeringen vilka personer som är utsedda av Sametinget att vara ledamöter. Med detta följer ansvaret att Sametinget avkräver verksamhetsrapporter från både Samefonden och Sameskolstyrelsen.  Det blir självklart både ett demokrati- och ett tillitsproblem när sametingets styrelse ändrar på plenums beslut på grund av att en svensk myndighet kommer med en anmärkning och utan att föra en dialog med de berörda.

Utan dialog, kommunikation eller vetskap bankade styrelsen igenom beslutet mot sina egna nämnder vilket visar på en uppseendeväckande nonchalans som inte hör till god ton.

Eftersom inget av de tillsatta nämndsordförande finns representerade i styrelsen hade en dialog varit önskvärd. Sametingets styrelse visar på en storsvensk härskarmentalitet där de själva anser att styrelsen står i högre rang och att de enbart är skyldiga att kommunicera besluten utan dialog eller samråd till sina underlydande. Ett rimligt minimikrav borde åtminstone vara att styrelsen för en dialog med berörda innan man fattar ett beslut.

Angående den nordisk samekonvention sade förhandlarna att de inte kunde komma längre i konventionsarbetet. Arbetet med konventionen är inte heller klart inom partiet Samerna, men vi är på god väg med vår djupare analys. Det som kan sägas nu är att konventionen långt ifrån är fulländad. Det goda är att konventionen behandlar samerna som ett enhetligt folk, de begränsade rättigheterna för språket, gemensamma läromedel mm gäller alla samer. En sådan konvention finns inte idag. Men det finns allvarliga brister också. Så pass allvarliga att en dialog snarast bör komma till stånd mellan de Nordiska Sametingen i hur man enhetligt ställer sig. Vi tror det är en klok väg att gå eftersom konventionen berör de tre nordiska ländernas samer.  Faktum är att ni väljare har makten, om ni tycker att konventionen är dåligt förhandlad, så ser vi till att byta ut förhandlaren till nästa gång.

Till dess önskar jag er all lycka och välmående.

Simon Wetterlund
Partiledare Samerna

Ny medarbetare

Partiet Samerna välkomnar Mattias Kristoffersson, Borgafjäll som ny medarbetare i partiet. Mattias är känd som en engagerad förkämpe i bla rovdjursförvaltning frågor samt de viktiga samiska utbildningsfrågor. För närvarande sitter han som ledamot i sameskolstyrelsen.

Jielemen Aavoe – Jubileumsföreställning för Sápmi

Jielemen Aavoe – en jubileumsföreställning för att fira att det är 100 år sedan det första samiska landsmötet hölls i Trondheim. Musiker, skådespelare, dansare och konstnärer från hela Sápmi deltar.

Nu kan du se programmet på SVT Play.

Jielemen Aavoe sänds direkt från Olavshallen i Trondheim i SVT2 kl.19:30 – 21.00. Inför föreställningen sänder SVT live från Röda mattan, kl.16.00 – 17.30 på webben och SVT Play.

Föreställningen är producerad av Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš i samarbete med Det Norske Kringkastingsorkesteret.

Källa :http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6624182

Samernas nationaldag 6 Februari


Idag infaller  samernas nationaldag som samtidigt markerar 100 år sedan det första samiska landsmötet hölls i Trondheim 1917.

Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i.

Samernas nationaldag har firats sedan 1993.

Sametingets sida om nationaldagen