Länkar

Sametinget i Sverige Sametinget i Norge Sametinget i Finland    PARTIER Samelandspartiet Guovssonásti Vuovdega – Skogssamerna Landspartiet sv. samer Min Geaidnu Jakt- och fiskesamerna Albmut Övrigt Verddeviessu Blogg Sametingsvalet Samer.se Media Nuorat Samefolket Sameradion Oððasat

Välkommen till Partiet Samerna!

     På kongressen i Arvidsjaur i maj 2015 tog SAMERNA ett enigt beslut att stödja en samisk förvaltning av jakt och fiske. Bakgrunden till kongressens ställningstagande var Girjasmålet. Tingsrättens bedömning är ett erkännande av samernas rätt att förvalta jakt och fiske inom sitt eget område. Domen är principiellt viktig i kampen för ett självbestämmande … Fortsätt läsa Välkommen till Partiet Samerna!

Sametinget

  Sametinget inrättades 1993 efter beslut av riksdagen. Detta förhållande är ett erkännande av samerna som ett eget folk med egen kultur språk och historia. Sametinget är det organ som demokratiskt kan spegla det samiska samhällets vilja förutsatt att demokrati får råda. I sametinget har samerna en möjlighet att delta i samhällsplaneringen och påverka samiska … Fortsätt läsa Sametinget

Samebyn

      Samerna har enligt 1 2§ ärde stycket regeringsformen ett grundlagskydd i egenskap av etnisk minoritet. Den svenska Riksdagen har uttalat att samerna i Sverige är en etnisk minoritet som i egenskap av ursprunglig befolkning i sitt eget land intar en särskild ställning. Sett ur ett internationellt perspektiv är dock samerna att betrakta … Fortsätt läsa Samebyn

Reformer

Reformer Statsmakten har i århundraden styrt över samerna i eget intresse. Många prövningar och förändringar har skett. Väldigt lite har samerna själva kunnat påverka utvecklingens gång. I de stora statliga reformerna har samerna varit utlämnade till nationalstatens goda vilja. Detta har lett till att förståelsen för det samiska folket inte alltid varit det bästa och … Fortsätt läsa Reformer