Reservation

Reservation § 7 mot Sametingets beslut rörande Sametingets uppdrag angående Samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap.

Grunder för reservationen.

Arbetsprocessen som föregått  beslutet har inte skett i förenlighet med regeringens beslut att förslagen är sådana att en majoritet av samebyarna kan ställa sig bakom förslaget –och att samebyarnas viljeinriktning tydligt framgår.

Därmed saknas nödvändig förankring för att det tagna beslutet kan anses relevant.

Umeå den 21 februari 2024

Partiet Samerna

Anders Kråik

Ledamot                                                  

Mikael Jakobsson

Tjänstgörande ersättare