Partistyrelse

Partistyrelse:

Ordförande: Elisabeth Kråik
Ordförande: Toamma Dorra
Sekreterare: Michael Grahn

Övriga Styrelsemedlemmar:
Marianna Marainen
Moa Sara Marakatt

Talespersoner
Språk : Marianna Marainen
Näring och rennäring : Anders Kråik
Skolfrågor : Börje Allas
Demokratifrågor : Elisabeth Kråik