Partistyrelse

Partistyrelse:

Ordförande: Simon Wetterlund
Vice ordförande: Elisabeth Kråik
Sekreterare: Moa Sara Marakatt

Övriga Styrelsemedlemmar:
Marianne Marainen
Toamma Dorra
Anta Hilje

Talespersoner
Språk : Marianne Marainen
Näring och rennäring : Anders Kråik
Skolfrågor : Börje Allas
Demokratifrågor : Elisabeth Kråik