Alla inlägg av Admin

Det har varit Partikongress i Östersund den 25/8 där kongressen fattat en rad beslut.

Partiet samernas kongress beslutade att partiet skall bestå av två partiföreträdare som ska representera partiet. De valda är Elisabeth Kråik från Vemdalen och Toamma Dorra från Tännäs.

Övriga ledamöter invalda till styrelsen är:
Marianna Marainen, Karesuando
Michael Grahn, Umeå
Anita Olofsson, Östersund
Hampus Anselius, Funäsdalen

Kongressen har även beslutat att inrätta ett särskilt utskott för kultur, näring, rennäring & språkfrågor. Utskottet ska parallellt i arbetet med partiets övriga politiska frågor inneha en stödjande funktion för styrelsens arbete.

Viktiga frågor som partiet arbetar med, både i partiet -och genom partiets styrelseledamot i Sametingets som tillsammans med övriga styrelsepartier i vår valtekniska samverkan är:
Krav om ratificering av FN:s ILO-konvention 169, ett inrättande av en sanningskommission, att en formell konsultationsordning för Sametinget, samebyar och organisationer kan komma på plats och att Nordisk Samekonvention slutligen efter förslag om förändringar kan antas
gemensamt av de tre Sametingen och de tre staterna.

Vi har även ett aktivt arbete genom en Kvinnosektion och en Ungdomssektion.
I och med att tillsätta dessa sektioner inom partiet så har vi lagt grunden för att föra en offensiv samepolitik i enlighet med vårt Partiprogram.
Vi har även glädjen att meddela att Jon Henrik Fjällgren har valt att ansluta sig till Partiet.

Vi vill tacka för visat Förtroende från våra medlemmar och önskar alla en fortsatt fin höst!

Elisabeth Kråik, Partiledare
Toamma Dorra, Partiledare

Sametinget ska banta antalet orter som får tävla om planerade parlamentsbyggnaden.

Den förre styrelsen ledd av H. Jonsson efterlämnade ett oklart arbete i frågan om alternativ placering av en ev parlamentsbyggnad. Att färdigställa ett mera omfattande förslag har nu lagts på Anders Kråik, partiet Samerna. Detta innebär att i första hand banta ner antalet orter utifrån ett antal objektiva kriterier och att utföra en konsekvensutredning av vad ett beslut skulle innebära om Sametinget skulle välja en annan plats än Kiruna.

Kansliet har i nästan 25 års tid steg för steg utvecklats och varit en av de snabbast växande myndigheterna i Sverige. Av den anledningen ställs det krav på förutsägbarhet för att verksamheten inte ska äventyras. Förra styrelsen såg aldrig över frågan om en konsekvensutredning. Däremot gjordes en tabell som skulle ligga till grund för att bedöma lämpligheten för de orter som anmält intresse. En sådan tabell säger inget om konsekvenser.
Anders Kråik ska mera ingående se på för och nackdelar med olika placeringsorter för det planerade sametingsparlamentet.

Läs på Facebook

Vår kandidat Michael Grahn plats 15 lista 1

Efter att i många år försökt att få utbildning i samiska för mina barn i skolan och sett och hört djupa orättvisor började jag engagera mig samepolitiskt.

Min intention är att alla samer ska ha rätt till att stärka och utveckla sina egna språk, sin kultur och vara en del av samhället på egna premisser. Särskild stor vikt lägger jag på att försöka förändra skolundervisningen och skolsystemet för samiska barn, så att barnen får fler undervisningstimmar på samiska, baserat på samiska värderingar, språk och kultur.

Jag är med i partiet Samerna eftersom de arbetar efter demokratiska grundprinciper, där alla är med på tåget och ingen ska exkluderas. Där frihet, likvärdighet och solidaritet för alla genomsyrar verksamheten.
Partiet Samerna vill stärka gemenskapen mellan samer, både lokalt och nationellt.
Partiet Samerna vill också verka för ömsesidig förståelse mellan samer och andra i samhället.

Michael Grahn, Umeå

Vår kandidat Mathias Kristoffersson plats 7 lista 1

Jag heter Mathias Kristoffersson, är 41 år.
Bor i Borgafjäll, är renskötare, stängselbyggare, renslaktare samt skoter- och fiskeguide. Guide är jag några få dagar om året, men det är ett ypperligt tillfälle att informera om renskötsel och samer till de som – oftast –  inte har några kunskaper alls om det.
Jag har debatterat om rovdjuren i några år nu och det är där jag försöker få till förändringar till det bättre. Det är mycket som hotar rennäringen långsiktigt: du har gruvor, vindkraft, skogsbruk, turism … men alla långsiktiga hot har ingen större betydelse om rennäringen inte kan överleva kortsiktigt och det största kortsiktiga hotet är rovdjuren.

Har vi inga renar kvar, kan vi ju inte fortsätta med renskötsel. Med det menar jag inte att man ska sluta kämpa mot övriga hot, utan att man måste försöka få myndigheterna att förstå allvaret med dagens rovdjurspolitik som styrs av små extrema föreningar som endast vill ha rovdjur; en styrning som sker genom att överklaga alla licens- och skyddsjakter som de kan.
Sedan ligger även utbildningsfrågor mig varmt om hjärtat, men samisk utbildning verkar inte heller ligga så högt upp på myndigheternas dagordning tyvärr.

Rennäring, rovdjur, skolfrågor ligger mig alltså varmast om hjärtat.
Vardagsrasismen som tagits upp av media de sista dagarna är något jag påtalat i flera års tid nu; man ser den extremt tydligt i rovdjursdebatterna vilket, tyvärr, har gjort mig ganska luttrad.

 

Mathias Kristoffersson, Borgafjäll

Vår kandidat Liz-Mari Rogenfjell. Plats 16 på lista 1

Varför valde jag Partiet Samerna? Varför vill jag vara samepolitiker?

Jag är född till ett liv, en kultur, där renar och samer trängs in i en bur.
Jag måste kämpa och slåss för min rätt,
på än det ena och andra sätt.
Det började redan i skolans unga år,
vilket har satt sina spår…
Men jag är stark, jag är stolt,
med vördnad jag bär min kolt.

När jag en renhjord framför mig ser,
tänker jag tillbaka och ler…
Jag är född och uppväxt med dig,
du är livet självt för mig.
Jag fångades i ditt garn,
när jag ännu bara var barn.
Inte min livligaste fantasi,
kunde förutspå hur det skulle bli.
När livet lekte och himlen var blå,
inte fanns det några bekymmer då…

Nu är det annorlunda,
kan inte för bekymren blunda.
Måste göra allt, verkligen kämpa,
för att min oro dämpa.
Partiet Samerna vid min sida går,
vi hjälps åt och starkare står.
Ett parti som ser alla och en var,
som kämpar för de rättigheter jag har kvar.

Det gäller vår egendom, vårt liv,
så varför detta eviga kiv?
Renen vill ströva fritt,
tänker inte på ditt eller mitt.
Naturen och fjällen är deras hem,
därför slåss vi för dem.

Liz-Mari Rogenfjell, Brändåsen

Partiet SAMERNA:s samtliga kandidater inför Sametingsvalet 21 maj 2017.

Våra kandidater kommer från olika områden, i och utanför Sápmi.
Vi har olika erfarenheter, yrken och livsöden men vi delar en gemensam värdegrund – Vi vill jobba för ett tryggande av alla samers grundläggande rättsliga, ekonomiska, kulturella och sociala situation.
Därför blir rättighetsfrågorna för oss en grundsten i vårt politiska arbete!

 1. Elisabeth Kråik Vemdalen
 2. Simon Wetterlund Partiledare
 3. Anders Kråik Kiruna
 4. Marianna Marainen Karesuando
 5. Eva Forsgren Uppsala
 6. Toamma Dorra Tännäs
 7. Mathias Kristofersson Borgafjäll
 8. Anita Olofsson Östersund
 9. Anna – Karin Åsèn Afridi Burträsk
 10. Anta Hilje Krokom
 11. Mikael Jakobsson Lycksele
 12. Alexandra Olofsson Jokkmokk
 13. Ingegerd Stenvall Östersund
 14. Börje Allas Kiruna
 15. Michael Grahn Umeå
 16. Liz – Marie Rogenfjell Brändåsen
 17. Kerstin Åsèn Burträsk
 18. Per-Erik Stenberg Kiruna
 19. Robert Lindwall Malå
 20. Lena Fjällgren Funäsdalen
 21. Margareta Marakatt Älta
 22. Ailo Dorra Idre
 23. Stig Martin Persson Ammarnäs
 24. Anita Drugge Hofors
 25. Nadja Gyllander Storuman
 26. David Kant Hede
 27. Simon Kråik Vemdalen
 28. Tina Andersson Tänndalen
 29. Laila Sunna Bandhagen
 30. Mattias Kant Hede
 31. Torbjörn Rensberg Funäsdalen
 32. Denisé Edlund Hillhage Funäsdalen
 33. Isolde Kråik Vidsel
 34. Ulrika Stenvall Östersund
 35. Krister Gustavsson Handöl
 36. Johannes Labba Övre Soppero
 37. Ulf Bergdahl Stockholm
 38. Roland Snell Erkheikki
 39. Jan Märak Arjeplog
 40. Jim Persson Åmsele