Etikettarkiv: Sameby

Sametingets politiska ledning bordlägger frågan om samebyarnas interna organisering, beslutsfattande och regler för medlemskap!

Huvudfrågan under plenumet i Åre den 21-23 november var styrelsens förslag om hur samebyarnas inre organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas. Frågan var återremitterad från det senaste plenumet som hölls i Arvidsjaur i början på juni.

Samtliga av de tre styrelsepartierna; Vuovdega (skogssamerna) LPSS och Jakt och fiskesamerna står bakom det lagda förslaget. Det lite anmärkningsvärda är dock att Vuovdega när frågan framläggs på plenum inte vågar stå för det. Man vill å ena sidan driva igenom förslaget tillsammans med JoF och LPSS men å andra sidan gör partiet allt för att det inte ska synas att partiet står bakom.

För att ett sånt ohederligt spel ska fungera så måste det utåt målas upp en fasad av att partiet egentligen är emot förslaget men i det dolda så har man garderat sig för att förslaget ska gå igenom.

Den 10 augusti beslutar Sametingets styrelse med stöd av Skogssamerna följande.

att om plenum i november efter förhandling ändock beslutar bordlägga ärendet avser styrelsen ändra processdirektiven och inlämnar därefter styrelsens förslag till regeringen.

Efter det styrelsebeslutet kan styrelsen själv bordlägga ärendet. Styrelsens beslut i augusti innebär att Plenum som är Sametingets högst beslutande organ ska rundas. Styrelsen iscensätter sin plan på plenum genom en riggad bordläggningsprocess där Jakt och fiskesamerna driver igenom en bordläggning. I den planen kan Vuovdega rösta blankt utan att öppet redovisa sin ståndpunkt av att partiet i plenum står helhjärtat bakom förslaget.

Partiet Samerna har otaliga gånger pekat på att styrelsen i arbetsprocessen bryter mot gällande direktiv i regeringsuppdraget. Det vill säga regeringens krav av att arbetet ska ske i nära dialog med samebyarna och att ett förslag ska stödjas av en majoritet av samebyarna. Det kravet är förståeligt eftersom regeringen vill säkerställa att ett förslag från Sametinget ska inneha en bred förankring om man ska företa förändringar i lag. Styrelsen har under överskådlig tid också haft möjlighet att begära ändringsdirektiv hos regeringen men den möjligheten har man inte tagit till sig.

Politisk manifestation!

I stället för att ta till vara på chansen med ett regeringsuppdrag och föreslå relevanta lösningar på komplexa frågor och som bygger på gemenskap ger nu styrelsen in ett förslag utan förankring som får karaktären av en politisk manifestation. En manifestation som dessutom bryter mot de formella grunderna i regeringsuppdraget. Men även bryter mot Sametingets demokratiska principer. Det är svårt att se att regeringen ska lägga någon som helst vikt vid ett sådant förslag och på det sätt som det har processats fram.

Anders Kråik, ordf Samerna