Valet är Ditt

Valet är ditt

Partiets visioner kommer från den mångfald som präglar det samiska samhället där partiet för en bred politik inom olika sakområden.

 

Vi lever mitt i den vardag som starkt påverkar oss och vi vill medverka till att arbeta för att förnuftiga strategier upprättas som tar hänsyn till att säkerställa och utveckla den samiska kulturen, näringarna och rätten för alla samer.

 

I det arbetet ar sametinget ett viktigt organ för att kunna samla en bred uppslutning som ger tyngd till de samiska frågorna. Därför är det viktigt att aven arbeta för att utveckla sametinget.

 

Partiet Samerna ar valet för dig som tror på rättvisa, sunt förnuft, mångfald och en gedigen grund i ett samiskt samhällsbygge där alla resurser används och ingen ställs utanför.

Lämna ett svar