Sametinget

Sametinget

 

Sametinget inrättades 1993 efter beslut av riksdagen. Detta förhållande är ett erkännande av samerna som ett eget folk med egen kultur språk och historia.

Sametinget är det organ som demokratiskt kan spegla det samiska samhällets vilja förutsatt att demokrati får råda. I sametinget har samerna en möjlighet att delta i samhällsplaneringen och påverka samiska samhällsfrågor. I grunden så ligger generationer av samers politiska arbete för ett inflytande och ökat självbestämmande, vilket resulterade i sametinget. Det samiska samhället har därmed en grund för ett gemensamt administrativt organ som kan koordinera det samiska folkets gemensamma insatser. Därför är det viktigt att det politiska arbetet även siktar på att utveckla sametinget för att kunna främja och förstärka ett utvecklingsarbete.

Genom EU: s strukturfondsprogram har Sametinget getts ekonomiska resurser till näring och kulturutveckling. Sametinget har under innevarande mandatperiod fått utökade myndighetsuppgifter och är sektorsmyndighet över vissa rennäringsfrågor.
Partiet SAMERNA vill verka för att utarbeta förslag till åtgärder för att möta nya krav som breddar sektorsansvaret. Partiet vill särskilt betona att det som ska skördas i morgon måste sås i dag.

 

SAMERNA verkar för:

Att sametinget ska skapa förutsättningar för en utveckling av det samiska samhället för alla samer.

Att sametinget ska vara representativt för det samiska folket. De grundläggande demokratiska grunderna för insyn, öppenhet och delaktighet måste ges utökade resurser från statsmakten så att går att arbeta demokratiskt med beredningar i olika ärenden för alla. 

Att sametinget blir hela det samiska folkets plattform och redskap för ett framtida samhällsbyggande

Att sametinget utvecklas med kompetens, kunskap och ges ett större ansvar i de samiska frågorna.

 

Lämna ett svar