Alla är vi samer

I debatten om hela, halva och möjliga samer är det skönt att tillhöra ett parti med en enda definition.

Ett gemensamt begrepp under en gemensam flagga utan inbördes värdering. Partiet Samerna!

 

Anders Kråik

Partiet Samerna

Kommentera