Sametinget ska banta antalet orter som får tävla om planerade parlamentsbyggnaden.

Den förre styrelsen ledd av H. Jonsson efterlämnade ett oklart arbete i frågan om alternativ placering av en ev parlamentsbyggnad. Att färdigställa ett mera omfattande förslag har nu lagts på Anders Kråik, partiet Samerna. Detta innebär att i första hand banta ner antalet orter utifrån ett antal objektiva kriterier och att utföra en konsekvensutredning av vad ett beslut skulle innebära om Sametinget skulle välja en annan plats än Kiruna.

Kansliet har i nästan 25 års tid steg för steg utvecklats och varit en av de snabbast växande myndigheterna i Sverige. Av den anledningen ställs det krav på förutsägbarhet för att verksamheten inte ska äventyras. Förra styrelsen såg aldrig över frågan om en konsekvensutredning. Däremot gjordes en tabell som skulle ligga till grund för att bedöma lämpligheten för de orter som anmält intresse. En sådan tabell säger inget om konsekvenser.
Anders Kråik ska mera ingående se på för och nackdelar med olika placeringsorter för det planerade sametingsparlamentet.

Läs på Facebook

Lämna ett svar