Kategoriarkiv: Huvudsektion

Sektion för huvudinformation på sidan, främst länkat från huvudmenyn.

Ordförande har ordet

Anders Kråik

Partiet Samernas ordförande Anders Kråik har ordet

 

Ärade väljare!

Till dig som väljare vill vi ge ett antal grundläggande skal som borgar för ett långsiktigt trovärdigt och ansvarstagande politiskt arbete i sametinget för alla samer. Partiets stomme är människor från alla delar i det samiska samhället, det är vår styrka i ett politiskt arbete med omtanke om helheten.

 

Samerna arbetar för mångfald i ett brett perspektiv av olika frågor som rör det samiska samhället. De samiska frågorna är sammanflätade i varandra eftersom de bygger på en gemensam grund Som bekant är en kedja inte starkare än sin svagaste länk. Därför ar det viktigt att om kedjan ska hålla att aven länkarna är starka. Vi vill skapa förutsättningar som lyfter det samiska samhället in i en utveckling som ekonomiskt och rättsligt möjliggör att samer kan leva, verka och bo i de områden vi traditionellt brukat. Vi kan med stolthet redogöra för att alla våra övergripande förslag till reformer har följts av omfattande skriftliga programarbeten som i detalj visar vad vi vill som parti.

 

Vi tycker ätt det är ett trovärdigt och ärligt sätt att arbeta utifrån och framförallt skapar det en öppenhet där ingen behöver tveka var vi står politiskt. Dessutom är vi ensamma om att i skrivna dokument presentera helhetslösningar för det samiska samhället. I detta valprogram redovisar vi också kort den inställning som Samelandspartiet, jakt och fiskesamerna och skogssamerna har i frågor som djupt berör alla samer i framtiden. Allt för att du som väljare ska kunna se olikheterna mellan partierna.

 

Det ska poängteras att vår redovisning av andra partiers inställning ar baserad på hur de röstat i sametinget och inte på vad de säger när de får tillfälle att uttala sig i media.

 

Partiet SAMERNA behövs i sametinget.

SAMERNA behövs i Sametinget för att göra det samiska samhället mera rättvist, tolerant och framtidsorienterat. Vi behövs inte minst för att ge röst åt de rättighetsmässigt svaga grupperna och vi behövs för att starka den samiska rätten till land och vatten.

 

Jag är 48 år och bor i Vemdalen. Jag har varit ledamot i SAMERNAs styrelse sedan 1997. Jag har varit delaktig i de tre stora programarbeten som partiet gjort och presenterat i skriftlig form. Jag valdes till ordförande för SAMERNA i juni 2003 och det ar ett stimulerande uppdrag att leda arbetet i ett parti med sådan bredd.

 

Jag hoppas på ett högt valdeltagande och Din röst ar viktigare än Du tror för skapandet av färdvägen, inte minst för att påverka Sveriges riksdag till att stifta lagar som ger ett skydd, där inga samer ställs utanför.

 

Anders Kråik

Rennäringen

Rennäringen 

Rennäringen är den största näringen och står för en viktig del av det samiska kulturarvet. Ur närings- och sysselsättningssynpunkt i glesbygd är näringen mycket betydelsefull och bidrar till ökad sysselsättning inom och utanför samebyarna i olika led.

En viktig uppgift för oss är att ta ett övergripande samepolitiskt ansvar så att näringen kan tryggas och utvecklas. Förhållandet är kopplat till den nationella lagstiftningen som begränsar näringen samt den nationella rovdjurspolitiken som slår sönder rennäringens lönsamhet. Staten låter rennäringen stå för den största kostnaden för rovdjursförvaltningen vilket inte kan accepteras. Rennäringen är den enda näringen som har predation på sin produktion vilket måste beaktas vid bedömningen av antalet rovdjur i renskötselområdet samt att ersättningsreglerna ses över så att förlusterna ersätts fullt ut.